Integritetspolicy

Allmänt

Sedan den 25 maj 2018 regleras vår hantering av personuppgifter av EU-förordningen "General Data Protection Regulation" (GDPR). GDPR skyddar den registrerade Europeiska unionens grundläggande rätt till integritet och skydd av personuppgifter. Förordningen inför krav som kommer att höja och harmoniserade standarder för dataskydd, säkerhet samt efterlevnad.

Syftet med denna sekretesspolicy är att informera individer hur Poweraware använder, samlar in och delar personuppgifter inom företaget.

Denna sekretesspolicy beskriver hur Poweraware, inklusive alla dess dotterbolag och filialer, uppfyller GDPR-kraven. Poweraware och dess dotterbolag och filialer bedriver verksamhet i olika länder inom och utanför EU / EES-området.

Som en del av Powerawares verksamhet samlar och bearbetar Poweraware information från tid till annan, genom vilken individer kan identifieras ("Personuppgifter"). Poweraware strävar ständigt efter att hålla sig uppdaterad om nyheterna om GDPR och är engagerad i integritet och kommer endast att behandla information i enlighet med denna policy, därav i enlighet med GDPR. Denna policy gäller alla Powerawares webbplatser och interaktioner.

 

Säkerhet

Poweraware åtar sig att säkerställa att personuppgifterna är säkra. Poweraware har därför implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med GDPR. För att förhindra obehörig åtkomst eller avslöjande har Poweraware infört lämpliga fysiska, elektroniska och lednings förfaranden för att skydda och säkra de insamlade personuppgifterna.

 

Vilken personlig data PowerAware samlar in

Poweraware kan samla in och behandla följande, inklusive men inte begränsat till, personuppgifter om nuvarande och potentiella kunder och deras representanter, anställda och jobbkandidater, partners, individer som går med på att delta i marknadsundersökningar och webbplatsanvändare (gemensamt hänvisade till i denna policy som "individer"):

Poweraware samlar in nödvändig information för att slutföra beställningar, uppfyllande, service- och ersättning uppfyllelser, reklamationer, såsom namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer etc. Poweraware samlar inte in mer information än nödvändigt och kommer att radera informationen så snart som möjligt, för att tillämpa lagar och förordningar.

Poweraware samlar in information som namn, företag, titel och e-postadresser till individer som begär Powerawares informationsmaterial eller rapporter, eller engagemang med Poweraware inom EU / EES, och personer som bedriver tjänster som erbjuds av Poweraware. Från personer som söker jobb hos Poweraware inom EU / EES, samlar Poweraware information som namn, telefon, e-postadress och CV inklusive anställningshistorik och information.

I samband med olika individer för evenemang som utbildning och konferenser etc får Poweraware också information om företags kontakter, inklusive namn, titel, fullständig adress, telefon, faxnummer, ankomstdatum, matpreferenser och allergier, kopia av pass och / eller passnummer, medborgarskap (när ett välkomstbrev för visumansökan behövs) klädstorlek (klädstorlek endast sällan när märkeskläder delas ut) och e-postadress.

I vissa situationer, t.ex. för att tillhandahålla tjänster till anställda eller affärskontakter, både på utrikes- och hemmakontor, eller till våra rekryterings kandidater, samlar vi in ​​andra uppgifter, inklusive födelsedatum och födelseplats, kön, utbildning, yrke, anställning historia och information, information om aktiviteter, medborgarskap, visuminformation, identifikationsnummer, ekonomisk situation, kontonummer, familjeinformation, bankuppgifter, kompensations- och löneinformation, frånvaroinformation, anhöriga eller förmånstagare (inklusive namn, adress, e-post och telefon), nödkontakter, bakgrundskontroll information , livsmedels preferenser och allergier och hälsoinformation.

Uppgifter som tillhandahålls av individer samlas in och behandlas endast om det krävs för att uppfylla lagliga skyldigheter, uppfylla avtal, eller om det är i vårt legitima intresse att hantera eller om individen uttryckligen har gett sitt samtycke till specifik användning av deras data.

Vi kommer alltid att tillhandahålla information om hur data kommer att användas vid fångst punkten eller på annat sätt om uppgifterna tillhandahålls av tredje part.

Powerawares webbplatser använder kakor och andra spårningsteknologier online som samlar in information om surfvanor och historik på internet (som i denna policy kallas "cookies"). Läs mer här för mer information.

 

Poweraware’s användning och delning av personlig data som samlas in

Poweraware kan använda insamlade personuppgifter för följande ändamål:

  • För att förbättra produkter och tjänster som rapporter, marknadsanalys till exempel via webbplatsen,
  • Att erbjuda eller tillhandahålla tjänster till företag, såsom anställning,
  • Att utvärdera och rekrytera anställnings kandidater
  • Att övervaka och hantera sin personal, inklusive behandling av löner och tillhandahållande av förmånsprogram
  • Att övervaka och hantera ombud och andra tjänsteleverantörer, inklusive hantering av betalningar, bokföring,
  • Intern registrering och kontroll,
  • Intern träning,
  • Marknads optimering, inklusive marknadsundersökningar, analys och förbättring av marknadsföringskampanjer och profilering av internetanvändare,
  • Att erbjuda evenemang, kundutbildningar och konferenser
  • Med individens samtycke, för marknadsföringsändamål, inklusive direktmarknadsföring, följa upp via e-post, telefon eller e-post med individer som begärde informationsmaterial för att ge ytterligare information och skicka reklam e-post eller e-post om PowerAwares professionella tjänster eller annan information Enskilda personer kan tycka intressanta

Poweraware kommer inte att sälja eller eller släppa personuppgifter till tredje parter

För de syften som anges ovan kan Poweraware dela personuppgifter med auktoriserade leverantörer, agenter och representanter, inklusive direktmarknadsföring agenter. Vissa av dessa databehandlare kan vara baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler ("modellklausuler"), som reglerar överföring av personuppgifter till länder vars nationella lagstiftning inte ger en adekvat nivå av dataskydd, har av Europeiska kommissionen beslutats att erbjuda tillräckliga skydd för att skydda individer integritet och grundläggande rättigheter och friheter, inklusive möjligheten att utöva dessa rättigheter. Databehandlare till Poweraware kommer enligt kontrakt att förbinda sig att behandla information i enlighet med bestämmelserna i europeisk dataskyddslagstiftning och överföringen kommer att ske i enlighet med skriftliga avtal i form av modell klausulerna.

Individuella rättigheter till uppdatering, rätt eller begär av personuppgifter

I enlighet med GDPR och andra tillämpliga dataskyddslagar har individen rätt att utöva sina integritets rättigheter som enskilda. Inkluderar men inte begränsat till att begära information om de personuppgifter som Poweraware har och / eller behandlar om dem samt att begära att deras data överförs till en tredje part och / eller begära felaktig eller ofullständig information som ska korrigeras.

Vänligen gör det skriftligen till adressen nedan eller maila kontaktadressen nedan.

Förändringar av integritetspolicyn

Ibland kan Poweraware använda personuppgifter för nya, oväntade användningar som inte tidigare avslöjats i denna policy. Sådan ny behandling kommer dock alltid att vara kompatibel med det syfte för vilket personuppgifterna samlades in. Om dess praxis avseende personuppgifter ändras någon gång i framtiden kommer Poweraware att publicera policyändringarna www.poweraware.com/privacy-policy för att meddela individer om dessa ändringar och ge möjlighet att "välja bort" eller avregistrera sig från dessa nya användningar. Om individer är oroade över hur personuppgifter används, kontrollera dessa webbsidor regelbundet.

Kontakt

Poweraware AB
Email: hey@poweraware.com

Address: Rådmansgatan 69, 113 60 Stockholm, Sweden

 Klarnas betalningsalternativ


Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här.
Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.
Betala Direkt: Automatisk dragning från ditt bankkonto: baseras på autogiro och ditt konto debiteras ca två bankdagar efter köpet genomförts eller att varan skickats. Villkoren för användande av autogiro finner du här.
Banköverföring: Ditt konto debiteras omedelbart efter att beställningen har lagts.

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här .

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy.

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.