TEKNOLOGIEN PÅ INNSIDEN

TEKNOLOGIEN PÅ INNSIDEN

Tekniken på insidan (används ej)

Vår innovation

Hela vår vision handlar om att kunna göra jordens befolkning mer medveten kring hur sanslöst stora mängder ström som går till spillo. Varje dag. Varje minut.Vi ville skapa ett enkelt verktyg åt folket. Vi vill ge dem en kraft att samlas kring. Vi ville skapa en folkrörelse med ett gemensamt mål – att tillsammans kunna påverka energiförbrukningen. En förändring som vem som helst kan ta del av. Med tydlighet, med enkelhet och med snabba resultat.

Så vi uppfann ett sätt ett göra strömmen synlig – och så här funkar det:

Med The PACs USB-kabel ser du strömmen röra sig, från kontakten till din enhet. När din smartphone eller läsplatta har lågt batteri, rinner elen fort genom kabeln. Men ju mer kraft din enhet får, desto långsammare rör sig elen, för att till sist slockna. Och du påminns om att laddningen är färdig. Så att du kan dra ut sladden. Något som de flesta ofta glömmer eller helt enkelt struntar i. Tills nu!

Varför är det då så viktigt att dra ut sladden? Jo, för att det leder till en lång rad positiva konsekvenser. För det första är det är inte bra för batteriet i din enhet att överladdas. För det andra fortsätter apparater att dra ström även om de står i stand by-läge. Och för det tredje är det ju ingen hemlighet att miljön påverkas av för hög energiförbrukning.
Time Magazine har utsett The PAC till en av världens 50 bästa innovationer eftersom den sparar på både energi och på vår planet. De gjorde det också för att vi ger människor ett enkelt verktyg att vara med och påverka i det lilla. Och som vi alla vet så kan många bäckar små skapa stora sjöar. Våra produkter visar inte bara när din smartphone eller läsplatta är fulladdad. Vi kan också se att våra användare stänger av andra enheter som står på i onödan. Det är en beteendeförändring som vi är mycket stolta över.

Vår innovation är självklart CE-märkt och MFI (Apple)-godkänd. Tack vare våra smidiga trippelkontakter, funkar dessutom The PAC till alla tänkbara enheter som laddas med USB-kablar.

Vi hoppas att du ska hitta just din favorit-PAC i vår shop, så att du kan vara med förändra laddningsbeteenden. Join the PAC – var med och förändra!

Patentet

The Pac bygger på svensk patenterad teknologi, framtagen för att skapa positiva effekter för miljön och medvetenhet kring vår energiförbrukning. När en sladd får sitta kvar i kontakten i stand by-läge – trots att en enhet är fulladdad – så dras stora mängder elektricitet. Faktum är att denna mängd motsvarar 2 – 10% av den totala energiförbrukningen varje år.

Med The PACs USB-kabel ser du strömmen röra sig, från kontakten till din enhet. När din smartphone eller läsplatta har lågt batteri, rinner elen fort genom kabeln. Men ju mer kraft din enhet får, desto långsammare rör sig elen, för att till sist slockna. Och du påminns om att laddningen är färdig. Så att du kan dra ut sladden. Något som de flesta ofta glömmer eller helt enkelt struntar i.

Vår uppfinning – The PAC – är inte bara begränsad till applikationer som sladdar och kablar. Vi är i full färd att applicera vårt produkttänk till i princip vad som helst som behöver laddas eller som drivs av el, som hushållsapparater till exempel. Men i förlängningen blir nästa logiska steg, industrin – med allt ifrån maskinell utrustning till apparater som inte behöver stå på dygnet runt.

Vi kommer att fortsätta designa smarta produkter som ökar den globala medvetenheten och som gör att folk börjar agera. Vi kommer att fortsätta utmana gamla beteenden och vanor, för vi vet hur stor skillnad vi kan göra. Med vårt patent kan vi – och du – tillsammans driva en beteendeförändring som världen tidigare aldrig skådat.

Tekniken finns där.
Produkterna finns där.
Viljan finns där.

Nu är det upp till alla oss som verkligen vill få en förändring till stånd.
Join the PAC redan nu!