Obehagliga Tider Kräver Medvetenhet: Pac Gnistor en Glimmer Av Hopp Om en Bättre Framtid

Global oro avslöjar energipolitiska misstag i Europa och över hela världen. Oljeprishöjningar har drivit konsumentprodukter till en högsta tid. Vad betyder detta för oss vanliga människor och vad kan vi göra för att förändra världen till det bättre.


Med vad som händer med världen idag, behöver vi nu mer än någonsin göra bättre val när det gäller våra begränsade resurser.

Den pandemiska krisen och den politiska oron från hela världen har kastat oss alla från slag efter slag. Vi upplever dess effekt som en domino i rörelse: inflationstakten stiger tillsammans med priserna på vanliga varor.

Trickle-effekten innebär större räkningar att betala och färre saker du kan lägga i livsmedelsvagnen för samma veckobudget.

Först och främst, vad är saker du kan göra för att göra en skillnad?


I detta till synes gigantiska dilemma är det lätt att ge upp och säga att individuell ansträngning inte kommer att uppgå till någonting, eller hur?

Det är här du har fel. De små förändringarna du gör tillsammans med många andra som gör samma typ av förändring till det bättre kollektivt kan göra en stor skillnad.

 

Detta är vårt mål i Power Aware Community!


Vi strävar efter att sprida medvetenhet och tända den gnista som skulle förändra världen till det bättre. Våra kablar tänds när de laddas och när batteriet är fullt slocknar ljuset. En enkel innovation som låter dig anpassa dig till dina vanor och påminna dig om att sluta ladda.

Vi är stolta över vår innovation som resulterar i långsiktig omvandling


PAC, vår innovation, är inte begränsad till tråd- och kabelapplikationer. Vi arbetar hårt för att få vår teknik till fler produkter som måste laddas eller drivas med energi, till exempel hushållsapparater.

Vi fortsätter att utveckla smarta prylar som ökar den globala medvetenheten och ger oss möjlighet att agera. Vi kommer att fortsätta utmana gamla vanor och beteenden eftersom vi vet hur stor skillnad vi kan göra när vi arbetar tillsammans.

 

Varför ska vi bry oss?


Med vad som händer idag inser vi hur viktigt det är att gå från våra gamla sätt till grön energi.

I det större tingen måste vi förena oss och anpassa oss mot ett mer självförsörjande energisystem - samtidigt som vi tar chansen att avkolla. I ett nötskal måste vi koppla om hur vi närmar oss energiförbrukning.

 

Dags att omfatta energieffektivitet


Huvuddelen av energi som slösas bort är i form av förlorad värme. Elektrifiering är ett mycket effektivare sätt att använda energi. Vi måste investera kraftigt i att förbättra kvaliteten på vår byggnadsbestånd, liksom andra förordningar och åtgärder för att minska energiförbrukningen.

Fördelen med förnybara energikällor är att resurserna (vare sig vind, sol, våg eller geotermisk) alla är lokala. De är också rena, men vi måste sätta in incitamentsstrukturerna för att säkerställa en kostnadseffektiv och snabb utbyggnad av denna infrastruktur.

Men många av dessa tekniker, även om de är billiga, kan inte producera energi 24 / 7, varför vi behöver lagring. Den goda nyheten är att vi har massor av lagring av fossila bränslen som kan användas vid behov, men det måste finnas investeringar i annan lagringsteknologi som batterier och fossila bränslealternativ som e-bränslen som kan lagras med befintliga lagringskapaciteter.