Hur allt började - PowerAware's historia

The PAC’s (Power Aware Company) resa startade med en idé att öka medvetenheten kring planetens elförbrukning. Tankarna gick kring hur detta skulle kunna gå till. Vi ser vi ju en vattenkran som droppar, och stänger därför av den snabbt för att inte använda mer än vi behöver. Att på detta sätt synliggöra el som förbrukas, skulle det kunna öka vår elmedvetenhet?

Visionen var att vi ville få fler människor att förstå hur mycket el vi gör av med i onödan och minska förbrukningen av standby-el – alltså el som vi inte aktivt brukar utan som dras när enheter är påslagna men i passivt läge.

Det var mot bakgrund av dessa tankar och denna vision som vår ingenjör Anton Gustafsson, en vacker vårdag, kom på ett sätt att göra elförbrukning synlig. Han skapade en unik teknologi så att du faktiskt med blotta ögat kan se elektriciteten du använder: The PAC – där vi ser elen ”rinna” genom kabeln. När vi ser i realtid vad vi förbrukar, skapas en elmedvetenhet hos oss. Det är just där riktiga beteendeförändringar börjar.

Hur fungerar det?
Jo, vår teknologi synliggör din elförbrukning genom ett lysande strömflöde. Ju mer kraft din enhet får, desto långsammare rör sig elen, för att till sist slockna. På det här sättet visar kabeln mycket tydligt när din enhet är fulladdad och klar - och att det är dags att koppla ur kabeln.

The PAC är en svensk, patenterad innovation. Teknologin är patenterad i Europa och USA och ägs av moderbolaget Counterflo AB. Den är även utsedd av TIME Magazine till en av världens 50 bästa innovationer. Något vi såklart är väldigt stolta över!

Vi kommer att fortsätta designa smarta produkter som ökar den globala medvetenheten och som gör att vi börjar agera - och stänger av det vi inte använder. Vi kommer att fortsätta utmana gamla beteenden och vanor, eftersom vi vet hur stor skillnad vi kan göra tillsammans.